Beursteam kookt en blaast glas

Ook het Beursteam van FHKN heeft het 110-jarig bestaan van de organisatie op passende wijze gevierd. De teamleden maakten kennis met een prachtig maar helaas bijna uitgestorven ambacht: glasblazen.

Het Beursteam reisde 17 mei jongstleden af naar Amersfoort voor het volgen van een workshop glasblazen en aansluitend een kookworkshop. Onder het genot van een drankje werd de dag afgesloten met het smakelijk verorberen van de zelfgemaakte tapas. Het was, kort gezegd, een super dag. Maar dat mag ook wel wanneer je een 110-jarig bestaan te vieren hebt.

De Associatie gaat digitaal

Vanaf 1 januari 2016 neemt de Associatie alle examens alleen nog digitaal af. Online examineren levert namelijk aanzienlijke voordelen op voor alle partijen.

De Associatie heeft in 2013 onderzoek laten doen naar de diplomalijnen. Op basis van een grondige doorlichting van de examens en aanvullende aanbevelingen op het gebied van structuur, logistiek en toetsinhoud is besloten de examens te digitaliseren. Het belangrijkste voordeel hiervan is dat de kandidaat examen kan doen op een datum en tijdstip die hem of haar het beste uitkomen. Ook is een eventueel herexamen flexibel en snel in te plannen. Een ander voordeel is dat een opleider niet meer gestuurd wordt door een jaarplanning van de Associatie-examens, waardoor opleidingen flexibel aangeboden kunnen worden.

Overigens worden de examens Elementair Boekhouden en NEMAS® al per 1 september van dit jaar online aangeboden. De overige examens volgens daarna gefaseerd.

De Associatie verandert van naam

We kennen de organisatie als de Associatie, maar formeel luidt de benaming voluit Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens. Althans, dat was zo. De naam is eind mei veranderd in Nederlandse Associatie voor Examinering.

Aanleiding voor de naamswijziging is de succesvolle introductie van examendiensten vijf jaar geleden. De nieuwe naam past beter bij de huidige bedrijfsactiviteiten: praktijkexamens én examendiensten.

Dankzij de examendiensten kan de Associatie de gehele examinering uit handen nemen van een opleidingsinstituut, onderwijsinstelling of brancheorganisatie. Daarnaast is de Associatie ook inzetbaar op onderdelen van het examenproces zoals examenontwikkeling en examenuitvoering. Bij partijen die de examinering in eigen hand willen houden, kan de organisatie bijdragen aan deskundigheidsbevordering door advies, trainingen en cursussen.

Uiteraard blijft de Associatie ook praktijkexamens ontwikkelen. De arbeidsmarkt verandert snel en de praktijkexamens blijven daarop aangesloten. Een voorbeeld hiervan is de nieuwe diplomalijn Ondernemerschap. Het aantal zzp’ers in Nederland blijft groeien en met deze diplomalijn is de kleine zelfstandige voorbereid op het starten van een eigen bedrijf.

Bouwstenen voor de toekomst

Het kan nooit kwaad als organisatie om jezelf met enige regelmaat kritisch tegen het licht te houden. Dus heeft het Beursteam van FHKN zich tijdens een van de jaarlijkse teamdagen onderworpen aan een sessie ‘Bouwen aan teams met Lego Serious Play’. Met behulp van Lego-blokjes zijn modellen gebouwd die de basis vormen voor goed functioneren in de toekomst.

Lego Serious Play is een relatief nieuwe methode voor het bouwen van teams door het combineren van inhoud met plezier. Tijdens de sessie stond de vraag centraal wat de betekenis van FHKN zou moeten zijn voor de doelgroep, te weten de baanveranderaar, baanzoeker en student. De uitkomsten bestonden uit zowel voor de hand liggende als verrassende conclusies. Denk in het eerste geval bijvoorbeeld aan ‘in de communicatie aansluiten bij de doelgroep’, en in het tweede geval aan ‘het eureka-gevoel creëren bij de doelgroep’. De uitkomsten hebben zich vertaald in diverse activiteiten, waarvan enkele inmiddels al gestart zijn. We kunnen en willen hier nog niet alles verklappen – uiteindelijk komt u de veranderingen straks vanzelf in de praktijk tegen – maar we kunnen wel al melden dat de corporate brochure van FHKN geheel vernieuwd gaat worden.

FHKN viert 110-jarig bestaan

FHKN bestaat dit jaar 110 jaar; alle reden om deze bijzondere prestatie op een gepaste manier te vieren. Dit is gebeurd op de Algemene Ledenvergadering in mei in het Aviodrome. Met koffie en gebak, terug- en vooruitblikken, een rondleiding door het museum, een afsluitend buffet en een speciale jubileumfles wijn. Extra cadeautje: prachtig voorjaarsweer.

Ten tijde van de oprichting van FHKN op 26 maart 1904, bestonden er nog geen of nauwelijks opleidings- en examineringsinstituten in Nederland. Dat was de tijd, zoals FHKN-voorzitter Rijk Roelofse memoreerde, waarin kantoorbedienden in hun vrije tijd werden ingezet om de gasten van de patroon te bedienen of om ‘s nachts het kantoor op te ruimen. Maar ook de tijd waarin de minister van Landbouw, Nijverheid en Handel nog persoonlijk de eerste examens kwam uitreiken!

Roelofse besteedde uitgebreid aandacht aan het rijke FHKN-verleden, maar keek ook vooruit. Hij zei te verwachten als organisatie meer jubilea te kunnen vieren, al zal de weg daar naartoe niet geheel over rozen verlopen. “De bedrijfschappen zijn verdwenen en uit de sociale fondsen komt nog nauwelijks geld. Maar er moet nog steeds veel gebeuren aan een leven lang leren en ik ben er van overtuigd dat de sociale partners hieraan ondersteuning zullen bieden. En mede dankzij de niet aflatende inzet van onze medewerkers en bestuurders vieren we over tien jaar zeker ook nog een 120-jarig FHKN.”