Gelukkig Nieuwjaar!

Brochurelijn aangepast aan nieuwe huisstijl

FHKN heeft haar brochurelijn aangepast aan de nieuwe huisstijl. De brochures zijn nog steeds, per onderwerp gedifferentieerd en op A5-formaat.

Als pluspunten van de nieuwe brochurelijn noemden de ontvangers de toegankelijke, gerichte informatie en het handzame formaat. De corporate brochure telt nog maar acht pagina’s korte tekst, terwijl de Vakbladen per onderwerp nog maar één pagina (= twee zijden) beslaan.

Momenteel zijn er al veertien Vakbladen gedrukt. Zij behandelen de onderwerpen over bol- en bbl-opleidingen, veilig werken in de winkel, leren en werken in de AGF, het ervaringscertificaat, de vakbonden, kansen op de markt, social media, leren en werken in de mode, leren en werken in de bloemen en plantenbranche, leren en werken in de supermarkt, leren en werken in een slijterij of wijnhandel, leren en werken in de woonbranche, leren en werken in de Samenwerkende branches en er is een Vakblad over verantwoord alcoholgebruik.

Bekijk hier onze brochure

Meer omzet op de markt

In opdracht van BOAH (Stichting Branchebureau en Opleidingsfonds ambulante handel) organiseert FHKN dit najaar weer een aantal extra-omzet-avonden. De aftrap vond plaats op 6 oktober in Gilze. Trainersduo Koedam & Koedam geeft deze training die op maat gemaakt is voor de ambulante handel.

Tijdens de avond leren ondernemers en werknemers met elkaar hoe zij hun commerciële invloed kunnen verhogen. De huidige klant stelt hoge eisen aan het product en de service en alleen met een goede relatie ben je tegenwoordig in staat om je invloed te vergroten.

Meer weten over deze trainingen of over de andere trainingen? Ga naar www.allesoverdemarkt.nl en meld je aan! Daar kun je je ook aanmelden.

 

 

Centrum voor Ambachtseconomie in 2015 open

De ongeveer 250.000 veelal kleinschalige ambachtelijke bedrijven in Nederland kunnen voor vragen en ondersteuning straks aankloppen bij het Centrum voor Ambachtseconomie. Het centrum vult het gat in dat is ontstaan na de opheffing van het Hoofdbedrijfschap Ambachten. Hierdoor betalen ambachtelijke bedrijven geen verplichte heffing meer, maar krijgen ze voor ongeveer 30 euro per jaar nog wel branchespecifieke ondersteuning.

Het Centrum voor Ambachtseconomie als digitaal ondersteuningscentrum is een initiatief van 36 ambachtelijke branches, zoals die voor de schoen- en kleermakers, banketbakkers, dakbedekkers glazenwassers, kappers en grimeurs. Ook de vakbonden FNV, FNV Mooi, FNV Bouw, FNV Zelfstandigen en CNV Vakmensen participeren in het initiatief.

Volgens André Steijaert, bestuurslid van FHKN en namens de vakbonden een van de kwartiermakers, is samenwerking in de ambachtseconomie cruciaal. “De sector biedt werk en daaraan hebben we behoefte in Nederland. We hebben mensen, jong en oud nodig om het werk gedaan te krijgen in de ambachtseconomie. Jonge mensen moeten we nu opleiden en dat kan alleen door samen te werken met ambachtelijke opleidingen en de overheid. Collectieve slagkracht is daarbij onontbeerlijk.”

De ambachtseconomie biedt werk aan 800.000 mensen, van wie zo’n 70 procent zzp’er is. Gezamenlijk zijn zij goed voor 130 miljard euro omzet. Als gevolg van de vergrijzing, ontgroening en economische groei moeten tot 2021 naar schatting een kwart miljoen nieuwe vakmensen worden opgeleid. Daarvoor is een ondersteunende organisatie als het Centrum voor Ambachtseconomie hard nodig. De precieze invulling van het aanbod wordt nog uitgewerkt. Het centrum opent op 1 januari 2015 definitief haar digitale deuren.

Op de foto de drie kwartiermakers Ben Wagemakers, Elrie Bakker en André Steijaert.

FHKN viert 110-jarig bestaan

FHKN bestaat dit jaar 110 jaar; alle reden om deze bijzondere prestatie op een gepaste manier te vieren. Dit is gebeurd op de Algemene Ledenvergadering in mei in het Aviodrome. Met koffie en gebak, terug- en vooruitblikken, een rondleiding door het museum, een afsluitend buffet en een speciale jubileumfles wijn. Extra cadeautje: prachtig voorjaarsweer.

Ten tijde van de oprichting van FHKN op 26 maart 1904, bestonden er nog geen of nauwelijks opleidings- en examineringsinstituten in Nederland. Dat was de tijd, zoals FHKN-voorzitter Rijk Roelofse memoreerde, waarin kantoorbedienden in hun vrije tijd werden ingezet om de gasten van de patroon te bedienen of om ‘s nachts het kantoor op te ruimen. Maar ook de tijd waarin de minister van Landbouw, Nijverheid en Handel nog persoonlijk de eerste examens kwam uitreiken!

Roelofse besteedde uitgebreid aandacht aan het rijke FHKN-verleden, maar keek ook vooruit. Hij zei te verwachten als organisatie meer jubilea te kunnen vieren, al zal de weg daar naartoe niet geheel over rozen verlopen. “De bedrijfschappen zijn verdwenen en uit de sociale fondsen komt nog nauwelijks geld. Maar er moet nog steeds veel gebeuren aan een leven lang leren en ik ben er van overtuigd dat de sociale partners hieraan ondersteuning zullen bieden. En mede dankzij de niet aflatende inzet van onze medewerkers en bestuurders vieren we over tien jaar zeker ook nog een 120-jarig FHKN.”

FHKN verhuisd

Na ruim 10 jaar met veel plezier kantoor gehouden te hebben op de Hardwareweg in Amersfoort, is FHKN dit voorjaar verhuisd naar Ede. We zijn ingetrokken bij het Kennis Centrum Handel, een partij met wie we veel raakvlakken hebben.

Eind mei vond in het nieuwe FHKN-kantoor een bescheiden maar gezellige Meet and Greet plaats waarbij alle ´bewoners´ van deze mooie locatie met elkaar kennis konden maken. Inmiddels voelen wij ons prima thuis in Ede en we zijn blij en dankbaar dat we hartelijk ontvangen zijn. Ons nieuwe adres is Horaweg 2 in Ede. Ons postadres is Postbus 7001, 6710 CB Ede.

De Nederlandse Associatie voor Examinering,  waarmee we op de Hardwareweg gehuisvest waren is inmiddels ook verhuisd, en wel  naar de Disketteweg 6 in Amersfoort. Wij wensen de directie en medewerkers daar veel succes en veel plezier!

FHKN wordt BV

Na vanaf de oprichting in 1904 te hebben gefunctioneerd als vereniging, is FHKN nu een BV geworden. Deze stap werd noodzakelijk om als organisatie meer marktkansen buiten het bestaande werkgebied te kunnen benutten.

De markt is veranderd en de emancipatie van de werknemer vereiste in 1904 een wezenlijk andere aanpak dan tegenwoordig. FHKN heeft deze ontwikkeling tijdig onderkend en heeft zich sinds het 100-jarig bestaan in 2004 dan ook vooral gemanifesteerd als een warm pleitbezorger van goede vakopleidingen en examens met als doel het bevorderen van de vakbekwaamheid.

Voor een belangrijk deel hierbij drijven op subsidies vanuit sociale fondsen en publiekrechtelijke bedrijfsorganen is echter ook niet meer helemaal van deze tijd. Daarom zocht FHKN sinds 2004 naar nieuwe mogelijkheden om zelf meer geld uit de markt te halen. Want alleen wanneer de organisatie een gezonde toekomst tegemoet kon gaan, zouden ook de reeds ontwikkelde producten en diensten kunnen blijven voortbestaan. Deze nieuwe marktbenadering vroeg tevens om een nieuwe, opdrachtgerichte werkwijze. Hierbij bleek een BV een meer geëigende vorm dan een stichting. Deze omslag is nu gemaakt.

De veranderingen betekenen niet dat FHKN nu een strikt commerciële organisatie is geworden. Het ideële karakter leeft voort. Zo is er nog altijd géén winstoogmerk, en de producten, diensten en activiteiten die worden aangeboden zijn in prijs op zijn minst concurrerend.

Directeur van de nieuwe BV is André Steijaert.

Sterke Drank

Het handzame lesboekje boekje ‘Ik weet wat van sterke drank’ biedt een mooi overzicht van gedistilleerde dranken. Brancheorganisatie Koninklijke SlijtersUnie wil met het boekje niet alleen de nodige kennis verschaffen, maar ook meer duidelijkheid scheppen in het aanbod van gedistilleerd. Zonder al te diep op de materie in te gaan, verschaft het duidelijke uitleg over distillaten, bitters en likeuren. De indeling is praktisch en per productcategorie geordend.

Het eerste exemplaar is aangeboden aan Felix Wilbrink van de Telegraaf, die kansen ziet voor de zelfstandige slijters dankzij de groeiende interesse voor ambachtelijke kwalitatieve producten

Eerder werden in samenwerking met de Wijnacademie bijna dertig van oorsprong wijndocenten opgeleid tot gedistilleerddocent. Een groot gedeelte van hen gaat in het land aan de slag om cursusavonden te geven over sterke dranken.

Het boekje ‘Ik weet wat van sterke drank’ kost 5 euro per exemplaar, inclusief verzendkosten, en is te bestellen via de

Pakketten vanaf 10 stuks kennen een staffelprijs zijn te bestellen bij bij SNAP BV: info@snapbv.nl. Zie voor meer informatie ookwww.slijtersunie.nl

De Associatie gefuseerd

De Associatie voor Examinering en Stichting eX:plain zijn gefuseerd. Hiermee is een professioneel exameninstituut ontstaan dat jaarlijks borg staat voor de belangen van ruim 250.000 examenkandidaten en de waarde van hun diploma’s.

De fusiepartij is de grootste speler geworden op het gebied van beroepsgerichte examinering en diplomering voor het bedrijfsleven en onderwijs. ‘Dat twee organisaties, die staan voor state-of-the-art examineren, besluiten om samen verder te gaan is goed nieuws voor de markt’, stelt Natasja Kroon, algemeen directeur van de Associatie. ‘Door onze krachten te bundelen zijn we in staat om een passend aanbod te leveren voor de hele onderwijs- en arbeidsmarkt. Wij blijven vanuit de bestaande handelsnamen Associatie en eX:plain de markt bedienen en gezamenlijk bieden we een compleet portfolio aan producten en diensten op het gebied van examineren, certificeren en diplomeren. Van training en advisering tot ontwikkeling en uitvoering, waarbij we alle mogelijke belanghebbenden van dienst kunnen zijn.’

Brochurelijn FHKN uitgebreid

De brochurelijn van FHKN is recentelijk uitgebreid met zes nieuwe Vakbladen die ieder één specifiek onderwerp behandelen. Het betreft vakbladen met informatie over werken op de markt, werken in de sectoren mode, gemengde branche en bloemen en tuincentra, het gebruik van social media ten behoeve van het werk, en het gebruik van Methodelink voor het vertonen beroepenfilmpjes op scholen.

FHKN is eerder dit jaar met haar brochurelijn een nieuwe weg ingeslagen. Tests onder de doelgroep wezen uit dat er behoefte was aan kort voorlichtingsmateriaal, bij voorkeur per onderwerp gedifferentieerd.

De nieuwe corporate brochure telt daarom nu nog maar acht pagina’s korte tekst, terwijl de Vakbladen per onderwerp nog maar één pagina (= twee zijden) beslaan. Tot op dit moment zijn in totaal elf Vakbladen gedrukt. Te weten over over bol- en bbl-opleidingen, veilig werken in de winkel, werken in de AGF, het ervaringscertificaat, de vakbonden, en zoals gemeld sinds kort ook over markt, de mode, de gemengde branche, bloemen en tuincentra, social media en  Methodelink.

De leden van het Beursteam van FHKN delen de brochure en de Vakbladen uit op vak- en banenbeurzen en tijdens bezoeken aan winkels en markten.