Opleidingssite Groothandel Textiel live!

De afgelopen maanden heeft FHKN met succes samen met de werkgroep Scholing & Duurzame inzetbaarheid van het FKB Textielgroothandel gewerkt aan een eigen scholingssite voor de branche. Op de website vind je opleidingen en trainingen voor allerlei vakgebieden, sectorspecifiek én breder. Het aanbod op deze website vernieuwen we continu. Bekijk www.textraining.nl dus regelmatig. Naast duurzame inzetbaarheid is scholing hét speerpunt van FKB Textielgroothandel. Daarom zijn er subsidiemogelijkheden. Meer informatie over de subsidiemogelijkheden kun je ook op de site terugvinden.

E-learning over Pensioen LIVE!

Sinds vandaag staat de nieuwste e-learning van FHKN live!

Deze e-learning heet ‘Inkijk in je pensioen’. Pensioen is misschien niet het meest spannende onderwerp, in tegenstelling tot onze andere modules. Maar pensioen is wel belangrijk. Want later wil je ook lekker leven.

Dus wil je weten hoe ons pensioen is ontstaan, wat de kernpijlers zijn, maar ook hoe je opbouwt, en hoeveel je straks krijgt? Doe dan de e-learning!

Ook is er aandacht voor trends op het gebied van pensioen. In de media is er veel te doen over het pensioen. Doe de e-learning en je weet waar de discussies over gaan.

Aan het einde van de e-learning kun je een toets afleggen, om te kijken of je een echte pensioenexpert bent! Natuurlijk met certificaat.

Wil je de e-learning volgen, ga dan naar www.fhknacademy.nl, maak gratis een gebruikersaccount aan en doe de e-learning!

Op dit moment is de e-learning nog alleen te maken op een Windows of Android systeem. Let op dat je de pop-ups toestaat!

Onderzoek naar duurzame inzetbaarheid personeel bloemen- en plantendetailhandel

De consument wenst bloemen en planten die lang meegaan. De bloemen- en plantendetailhandel wenst medewerkers die lang in de branche aan de slag kunnen en willen blijven. FHKN onderzoekt hoe dit laatste het beste gerealiseerd kan worden. De eerste stap is een enquête.

 

Het onderwerp duurzame inzetbaarheid komt steeds meer in de schijnwerpers te staan. Werkgevers willen immers graag gemotiveerd personeel dat zo min mogelijk door ziekte of arbeidsongeschiktheid uitvalt. En de werknemers gaan natuurlijk het liefst elke dag met plezier naar hun werk?

De FNV wil werknemers handvatten bieden om goed voorbereid aan het werk te gaan én te blijven. Ook wil de vakbond de werkgevers een helpende hand bieden om hun werknemers hierbij te kunnen helpen. De FNV heeft de kennis en kunde van FHKN ingeroepen voor de uitvoering van deze projecten.

Zo gaat FHKN in de eerste plaats middels een enquête onderzoeken hoe medewerkers in de bloemen- en plantendetailhandel hun werk ervaren, wat eventuele knelpunten zijn, welke wensen zij hebben en meer. De werkgevers wordt gevraagd hoe zij met duurzame inzetbaarheid omgaan. Aansluitend volgt een informatiecampagne over onderwerpen als opleidingsmogelijkheden, vakmanschap en gezonde arbeidsomstandigheden. Eén van de informatiedoelen is voorlichting geven over de gevolgen van eerder stoppen óf langer doorgaan met werken. FHKN verzorgt ook de ontwikkeling van eventueel aanvullend beleid dat voor het bereiken van de doelstellingen van deze campagne nodig is. Dit laatste gebeurt in samenwerking met de FNV en de branche zelf.

 

De enquête kan nog tot 4 april aanstaande worden ingevuld. FHKN roept de partijen in de bloemen- en plantendetailhandel dit massaal te doen. Alleen zij zelf plukken hier immers de vruchten van. Surf naar https://nl.surveymonkey.com/r/werknemer-bloemen-fhkn (voor de werknemers), of https://nl.surveymonkey.com/r/werkgever-bloemen-fhkn (voor de werkgevers)

Diverse opleidingsvragen

Het gaat niet goed met de modebranche; de omzet ligt nog altijd onder het niveau van 2014. In de woonbranche daarentegen gaat het fors beter dan een jaar geleden. Deze verschillen vertalen zich ook in de opleidingsvragen vanuit beide branches, zo ervaart FHKN in de praktijk.

Tijdens werk- en winkelbezoeken en op de vakbeurzen FHKN bezoekt valt het op dat veel medewerkers van modewinkels kampen met baanonzekerheid. De meeste vragen vanuit deze hoek zijn dan ook op het gebied van omscholing. Medewerkers van woonwinkels zoeken daarentegen vooral naar bijscholing: zij vertrouwen op een goede toekomst in de woonbranche. Zij maken veelvuldig gebruik van e-learnings met bijbehorend diploma. Het aanbod is te vinden op www.lereninwonen.nl.

Een onveranderd succesnummer in de complete detailhandel is de e-learning ‘Veilig werken in de winkel’. Deze is te vinden op de website van FHKN, www.fhkn.nl.

Extra omzet – wie wil dat niet?

Extra omzet behalen. Dat wil iedereen wel. Dit verklaart dan ook het succes van de extra-omzetavonden die FHKN in opdracht van BOAH heeft georganiseerd. Centraal thema was het verbeteren van je verkoopvaardigheden. Alle avonden die in de maanden oktober en november verspreid over het land werden gehouden, waren volledig volgeboekt.

De extra-omzetavonden vloeiden voort uit een enquête die FHKN voor BOAH heeft uitgevoerd. Zij wilden graag weten welke scholingsvragen leven onder marktkooplieden en hun medewerkers. De vraag naar het aanscherpen van de verkoopvaardigheden bleek het grootst. De avonden waren gratis te bezoeken. Aan het eind van de bijeenkomsten vertrokken de aanwezig mét een certificaat en een stapel praktische tips waarmee ze direct resultaat konden behalen. De reacties waren vrijwel zonder uitzondering positief.

Betere verkooptechnieken

De medewerkers in de ambulante handel hebben de meeste behoefte aan trainingen die bijdragen aan het verbeteren van hun verkooptechnieken.

Dit blijkt uit een enquête die FHKN voor het platform Allesoverdemarkt.nl heeft uitgevoerd tijdens de actieweken ‘Veilig op de markt’ (zie het bericht hierover elders in deze nieuwsbrief). Allesoverdemarkt.nl wilde weten welke scholingsvragen leven onder marktkooplieden. Inmiddels is de koe bij de hoorns gevat, en worden in de maanden oktober en november zogenoemde extra-omzetavonden georganiseerd waarop betere verkooptechnieken het centrale thema zijn. De avonden zijn gratis toegankelijk, maar het aantal plekken is beperkt. Informatie over plaatsen en data is (binnenkort) te vinden op de website www.allesoverdemarkt.nl.