Stichting Platform Dranken

Om ontwikkeling, kennisbehoud en -overdracht alsmede voorlichting over verantwoord alcoholgebruik in de wijn- en drankensector voor de komende jaren te waarborgen, zullen de werkzaamheden, projecten en activiteiten die door FHKN voor de wijn- en drankensector worden uitgevoerd, binnenkort worden overgedragen aan Stichting Platform Dranken. Dit platform is momenteel in oprichting en de verwachting is dat de stichting voor het einde van 2016 operationeel is.