Onderzoek naar duurzame inzetbaarheid personeel bloemen- en plantendetailhandel

De consument wenst bloemen en planten die lang meegaan. De bloemen- en plantendetailhandel wenst medewerkers die lang in de branche aan de slag kunnen en willen blijven. FHKN onderzoekt hoe dit laatste het beste gerealiseerd kan worden. De eerste stap is een enquête.

 

Het onderwerp duurzame inzetbaarheid komt steeds meer in de schijnwerpers te staan. Werkgevers willen immers graag gemotiveerd personeel dat zo min mogelijk door ziekte of arbeidsongeschiktheid uitvalt. En de werknemers gaan natuurlijk het liefst elke dag met plezier naar hun werk?

De FNV wil werknemers handvatten bieden om goed voorbereid aan het werk te gaan én te blijven. Ook wil de vakbond de werkgevers een helpende hand bieden om hun werknemers hierbij te kunnen helpen. De FNV heeft de kennis en kunde van FHKN ingeroepen voor de uitvoering van deze projecten.

Zo gaat FHKN in de eerste plaats middels een enquête onderzoeken hoe medewerkers in de bloemen- en plantendetailhandel hun werk ervaren, wat eventuele knelpunten zijn, welke wensen zij hebben en meer. De werkgevers wordt gevraagd hoe zij met duurzame inzetbaarheid omgaan. Aansluitend volgt een informatiecampagne over onderwerpen als opleidingsmogelijkheden, vakmanschap en gezonde arbeidsomstandigheden. Eén van de informatiedoelen is voorlichting geven over de gevolgen van eerder stoppen óf langer doorgaan met werken. FHKN verzorgt ook de ontwikkeling van eventueel aanvullend beleid dat voor het bereiken van de doelstellingen van deze campagne nodig is. Dit laatste gebeurt in samenwerking met de FNV en de branche zelf.

 

De enquête kan nog tot 4 april aanstaande worden ingevuld. FHKN roept de partijen in de bloemen- en plantendetailhandel dit massaal te doen. Alleen zij zelf plukken hier immers de vruchten van. Surf naar https://nl.surveymonkey.com/r/werknemer-bloemen-fhkn (voor de werknemers), of https://nl.surveymonkey.com/r/werkgever-bloemen-fhkn (voor de werkgevers)