Nieuwe druk “ik weet wat van wijn”

Begin deze week is er weer een nieuwe druk (7.500 stuks) van het cursusboekje “Ik weet wat van wijn” op opleidingsniveau SDEN 1 verschenen. Het totaal aantal exemplaren is hiermee na slechts 3 jaar op bijna 30.000 stuks gekomen. De ontwikkeling van deze cursus, als eerste stap over de drempel van moderne wijnkennis, mag voor ons land als een succes worden gezien.

De inhoud van de cursus is met de 3e druk aangepast aan de examennormen van de Stichting Dranken Examens en Normering (SDEN) die per 1 januari 2016 van kracht zijn met het uitgangspunt dat opleiden en het afnemen van examens onafhankelijk en duidelijk gescheiden is.

Naast wijnkennis kent de cursus ook aanbevelingen voor het verantwoord omgaan met het drinken van alcohol, de alcoholroute in het lichaam, de relatie tussen alcohol en gezondheid en alcohol in het verkeer. Ook deze informatie valt binnen de examenvragen.

De gezamenlijke wijnsector, werkgevers en werknemers, heeft voor een eenvoudige cursusvorm gekozen om beginnende wijnliefhebbers en startende medewerkers in de slijterij en supermarkt via een vlotte en moderne leer- en examenmethode wegwijs te maken. Ook voor de parttime of startende horecamedewerkers is “Ik weet wat van wijn” een must! De cursus kan ook digitaal, bijvoorbeeld op de IPad, worden gevolgd met aansluitend een individueel examen en bij succes het diploma SDEN niveau 1. Een goede prikkel om met een vervolgcursus verder te gaan. “Ik weet wat van wijn” is een cursusboekje voor hobby en/of werk!

Uiteraard blijft het aan te bevelen om een praktijkcursus te volgen, mede omdat hierbij het daadwerkelijk ruiken, proeven en keuren aan de orde komt. Voor de opvolgende niveaus zijn praktijkbijeenkomsten verplicht.

Het cursusboekje is eenvoudig te bestellen via: www.ikweetwatvanwijn.nl. Hier kan men ook terecht voor de online versie en het afleggen van het examen.

Opmerkelijk is dat ook bijna 1.000 personen in het buitenland van de E-Learning gebruik maken en het examen online uitproberen. Voor de wijnsector is het van belang dat de consument via goede informatie of opleiding een goed glas wijn weet te ervaren en te waarderen!