SDEN vervangt SWEN

De grootste wijnopleider van Nederland, de wijnimporteurs (KVNW) en de zelfstandige slijtersbranche hebben gekozen voor een geheel nieuwe examenstructuur. In de nieuwe structuur is opleiden duidelijk gescheiden van examen. De opleiders erkennen vanaf 1 januari 2016 daarom alleen nog diploma’s die zijn uitgegeven met het SDEN-Keurmerk. Wel is er een overgangstermijn.

Het keurmerk SDEN vervangt SWEN dat in het verleden geen scheiding maakte tussen opleiden en examen. Bovendien wordt de nieuwe examenlijn nu drankenbreed en beslaat naast wijn bijvoorbeeld ook gedestilleerd en bier.

n de nieuwe opzet stelt de Stichting Wijnonderwijs Nederland ( SWON) de eindtermen van de opleidingsniveaus en functies op, welke door de wijnsector en onderwijs worden aangedragen. De uitvoering van het examenbureau SDEN (spreek uit SDN) en de controle hierop is strikt gescheiden van de opleiding. Alleen op die manier wordt bereikt dat een transparant systeem kan functioneren waarin kwaliteit van het onderwijs voor de toekomst is gewaarborgd. Zodoende behoud het behaalde diploma haar waarde. De SWON gaat er vanuit dat het nieuwe systeem voor de cursisten niet duur zal worden.

Op de a.s. Wijndocentendag op 22 september te Utrecht zal de nieuwe examenstructuur worden gepresenteerd.