Centrum voor Ambachtseconomie in 2015 open

De ongeveer 250.000 veelal kleinschalige ambachtelijke bedrijven in Nederland kunnen voor vragen en ondersteuning straks aankloppen bij het Centrum voor Ambachtseconomie. Het centrum vult het gat in dat is ontstaan na de opheffing van het Hoofdbedrijfschap Ambachten. Hierdoor betalen ambachtelijke bedrijven geen verplichte heffing meer, maar krijgen ze voor ongeveer 30 euro per jaar nog wel branchespecifieke ondersteuning.

Het Centrum voor Ambachtseconomie als digitaal ondersteuningscentrum is een initiatief van 36 ambachtelijke branches, zoals die voor de schoen- en kleermakers, banketbakkers, dakbedekkers glazenwassers, kappers en grimeurs. Ook de vakbonden FNV, FNV Mooi, FNV Bouw, FNV Zelfstandigen en CNV Vakmensen participeren in het initiatief.

Volgens André Steijaert, bestuurslid van FHKN en namens de vakbonden een van de kwartiermakers, is samenwerking in de ambachtseconomie cruciaal. “De sector biedt werk en daaraan hebben we behoefte in Nederland. We hebben mensen, jong en oud nodig om het werk gedaan te krijgen in de ambachtseconomie. Jonge mensen moeten we nu opleiden en dat kan alleen door samen te werken met ambachtelijke opleidingen en de overheid. Collectieve slagkracht is daarbij onontbeerlijk.”

De ambachtseconomie biedt werk aan 800.000 mensen, van wie zo’n 70 procent zzp’er is. Gezamenlijk zijn zij goed voor 130 miljard euro omzet. Als gevolg van de vergrijzing, ontgroening en economische groei moeten tot 2021 naar schatting een kwart miljoen nieuwe vakmensen worden opgeleid. Daarvoor is een ondersteunende organisatie als het Centrum voor Ambachtseconomie hard nodig. De precieze invulling van het aanbod wordt nog uitgewerkt. Het centrum opent op 1 januari 2015 definitief haar digitale deuren.

Op de foto de drie kwartiermakers Ben Wagemakers, Elrie Bakker en André Steijaert.