FHKN wordt BV

Na vanaf de oprichting in 1904 te hebben gefunctioneerd als vereniging, is FHKN nu een BV geworden. Deze stap werd noodzakelijk om als organisatie meer marktkansen buiten het bestaande werkgebied te kunnen benutten.

De markt is veranderd en de emancipatie van de werknemer vereiste in 1904 een wezenlijk andere aanpak dan tegenwoordig. FHKN heeft deze ontwikkeling tijdig onderkend en heeft zich sinds het 100-jarig bestaan in 2004 dan ook vooral gemanifesteerd als een warm pleitbezorger van goede vakopleidingen en examens met als doel het bevorderen van de vakbekwaamheid.

Voor een belangrijk deel hierbij drijven op subsidies vanuit sociale fondsen en publiekrechtelijke bedrijfsorganen is echter ook niet meer helemaal van deze tijd. Daarom zocht FHKN sinds 2004 naar nieuwe mogelijkheden om zelf meer geld uit de markt te halen. Want alleen wanneer de organisatie een gezonde toekomst tegemoet kon gaan, zouden ook de reeds ontwikkelde producten en diensten kunnen blijven voortbestaan. Deze nieuwe marktbenadering vroeg tevens om een nieuwe, opdrachtgerichte werkwijze. Hierbij bleek een BV een meer geëigende vorm dan een stichting. Deze omslag is nu gemaakt.

De veranderingen betekenen niet dat FHKN nu een strikt commerciële organisatie is geworden. Het ideële karakter leeft voort. Zo is er nog altijd géén winstoogmerk, en de producten, diensten en activiteiten die worden aangeboden zijn in prijs op zijn minst concurrerend.

Directeur van de nieuwe BV is André Steijaert.