FHKN viert 110-jarig bestaan

FHKN bestaat dit jaar 110 jaar; alle reden om deze bijzondere prestatie op een gepaste manier te vieren. Dit is gebeurd op de Algemene Ledenvergadering in mei in het Aviodrome. Met koffie en gebak, terug- en vooruitblikken, een rondleiding door het museum, een afsluitend buffet en een speciale jubileumfles wijn. Extra cadeautje: prachtig voorjaarsweer.

Ten tijde van de oprichting van FHKN op 26 maart 1904, bestonden er nog geen of nauwelijks opleidings- en examineringsinstituten in Nederland. Dat was de tijd, zoals FHKN-voorzitter Rijk Roelofse memoreerde, waarin kantoorbedienden in hun vrije tijd werden ingezet om de gasten van de patroon te bedienen of om ‘s nachts het kantoor op te ruimen. Maar ook de tijd waarin de minister van Landbouw, Nijverheid en Handel nog persoonlijk de eerste examens kwam uitreiken!

Roelofse besteedde uitgebreid aandacht aan het rijke FHKN-verleden, maar keek ook vooruit. Hij zei te verwachten als organisatie meer jubilea te kunnen vieren, al zal de weg daar naartoe niet geheel over rozen verlopen. “De bedrijfschappen zijn verdwenen en uit de sociale fondsen komt nog nauwelijks geld. Maar er moet nog steeds veel gebeuren aan een leven lang leren en ik ben er van overtuigd dat de sociale partners hieraan ondersteuning zullen bieden. En mede dankzij de niet aflatende inzet van onze medewerkers en bestuurders vieren we over tien jaar zeker ook nog een 120-jarig FHKN.”

FHKN verhuisd

Na ruim 10 jaar met veel plezier kantoor gehouden te hebben op de Hardwareweg in Amersfoort, is FHKN dit voorjaar verhuisd naar Ede. We zijn ingetrokken bij het Kennis Centrum Handel, een partij met wie we veel raakvlakken hebben.

Eind mei vond in het nieuwe FHKN-kantoor een bescheiden maar gezellige Meet and Greet plaats waarbij alle ´bewoners´ van deze mooie locatie met elkaar kennis konden maken. Inmiddels voelen wij ons prima thuis in Ede en we zijn blij en dankbaar dat we hartelijk ontvangen zijn. Ons nieuwe adres is Horaweg 2 in Ede. Ons postadres is Postbus 7001, 6710 CB Ede.

De Nederlandse Associatie voor Examinering,  waarmee we op de Hardwareweg gehuisvest waren is inmiddels ook verhuisd, en wel  naar de Disketteweg 6 in Amersfoort. Wij wensen de directie en medewerkers daar veel succes en veel plezier!

FHKN wordt BV

Na vanaf de oprichting in 1904 te hebben gefunctioneerd als vereniging, is FHKN nu een BV geworden. Deze stap werd noodzakelijk om als organisatie meer marktkansen buiten het bestaande werkgebied te kunnen benutten.

De markt is veranderd en de emancipatie van de werknemer vereiste in 1904 een wezenlijk andere aanpak dan tegenwoordig. FHKN heeft deze ontwikkeling tijdig onderkend en heeft zich sinds het 100-jarig bestaan in 2004 dan ook vooral gemanifesteerd als een warm pleitbezorger van goede vakopleidingen en examens met als doel het bevorderen van de vakbekwaamheid.

Voor een belangrijk deel hierbij drijven op subsidies vanuit sociale fondsen en publiekrechtelijke bedrijfsorganen is echter ook niet meer helemaal van deze tijd. Daarom zocht FHKN sinds 2004 naar nieuwe mogelijkheden om zelf meer geld uit de markt te halen. Want alleen wanneer de organisatie een gezonde toekomst tegemoet kon gaan, zouden ook de reeds ontwikkelde producten en diensten kunnen blijven voortbestaan. Deze nieuwe marktbenadering vroeg tevens om een nieuwe, opdrachtgerichte werkwijze. Hierbij bleek een BV een meer geëigende vorm dan een stichting. Deze omslag is nu gemaakt.

De veranderingen betekenen niet dat FHKN nu een strikt commerciële organisatie is geworden. Het ideële karakter leeft voort. Zo is er nog altijd géén winstoogmerk, en de producten, diensten en activiteiten die worden aangeboden zijn in prijs op zijn minst concurrerend.

Directeur van de nieuwe BV is André Steijaert.

Sterke Drank

Het handzame lesboekje boekje ‘Ik weet wat van sterke drank’ biedt een mooi overzicht van gedistilleerde dranken. Brancheorganisatie Koninklijke SlijtersUnie wil met het boekje niet alleen de nodige kennis verschaffen, maar ook meer duidelijkheid scheppen in het aanbod van gedistilleerd. Zonder al te diep op de materie in te gaan, verschaft het duidelijke uitleg over distillaten, bitters en likeuren. De indeling is praktisch en per productcategorie geordend.

Het eerste exemplaar is aangeboden aan Felix Wilbrink van de Telegraaf, die kansen ziet voor de zelfstandige slijters dankzij de groeiende interesse voor ambachtelijke kwalitatieve producten

Eerder werden in samenwerking met de Wijnacademie bijna dertig van oorsprong wijndocenten opgeleid tot gedistilleerddocent. Een groot gedeelte van hen gaat in het land aan de slag om cursusavonden te geven over sterke dranken.

Het boekje ‘Ik weet wat van sterke drank’ kost 5 euro per exemplaar, inclusief verzendkosten, en is te bestellen via de

Pakketten vanaf 10 stuks kennen een staffelprijs zijn te bestellen bij bij SNAP BV: info@snapbv.nl. Zie voor meer informatie ookwww.slijtersunie.nl

CvAE online

Het CvAE is het centrum van, voor en over ambachten en heeft als doel de kennis rondom de ambachtseconomie te delen en de kracht, kwaliteit en het imago van het ambacht te versterken. Dit doet het centrum door de kwaliteit van het vakmanschap en het ondernemerschap voor de toekomst veilig te stellen en de op het ambacht gerichte organisaties te ondersteunen en aan een krachtig ambachtelijk netwerk te bouwen. Hierbij worden de nieuwste online communicatiemiddelen en technologieën ingezet.

Ondernemers en vakkrachten kunnen op de website van het CvAE alle informatie en kennis over het eigen ambacht vinden en delen. Overigens richt het centrum zich vooral op het kleinschalig ambacht in werkomgevingen met niet meer dan 10 ambachtslieden.

Surf voor meer informatie naar www.cvae.nl.

Trainingen

Net als de voorgaande keren werden ook deze groepstrainingen ‘Criminaliteitspreventie en omgaan met agressie en geweld in de winkel’ verzorgd door Fred Stuij van Fred Stuij Criminaliteitspreventie. Hij leidt de avond samen met zijn side-kick Peter. Die is in het dagelijks leven acteur, maar zijn belangrijkste rol is winkeldief. En dat gaat hem goed af, want hij weet binnen korte tijd toch al snel voor veel geld aan goederen in zijn jas of tas te laten glijden. Maar dat doet hij alleen in winkels die aan de veiligheidstrainingen deelnemen. En anders dan een echte winkeldief geeft hij de buit op de avond van de training weer terug. Hij wil alleen maar laten zien hoe makkelijk stelen soms kan zijn.

De bijeenkomsten starten altijd met tekst en uitleg over veilig en effectief omgaan met winkelcriminaliteit. Daarna nodigt Fred Stuij de deelnemers uit hun persoonlijke leerwensen te benoemen. Bijvoorbeeld: ‘Hoe kan ik nu het beste een verdachte aanspreken?’. Of bij vermoeden heeft van diefstal: ‘Zelf er op af of de politie bellen?’. Aan het einde van de training weet iedereen het antwoord. Ook op alle andere vragen.

FHKN wil deze training de komende tijd verder uitrollen en in meer steden aanbieden aan winkeleigenaren en hun personeel. Bent u ook geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op.

De Associatie gefuseerd

De Associatie voor Examinering en Stichting eX:plain zijn gefuseerd. Hiermee is een professioneel exameninstituut ontstaan dat jaarlijks borg staat voor de belangen van ruim 250.000 examenkandidaten en de waarde van hun diploma’s.

De fusiepartij is de grootste speler geworden op het gebied van beroepsgerichte examinering en diplomering voor het bedrijfsleven en onderwijs. ‘Dat twee organisaties, die staan voor state-of-the-art examineren, besluiten om samen verder te gaan is goed nieuws voor de markt’, stelt Natasja Kroon, algemeen directeur van de Associatie. ‘Door onze krachten te bundelen zijn we in staat om een passend aanbod te leveren voor de hele onderwijs- en arbeidsmarkt. Wij blijven vanuit de bestaande handelsnamen Associatie en eX:plain de markt bedienen en gezamenlijk bieden we een compleet portfolio aan producten en diensten op het gebied van examineren, certificeren en diplomeren. Van training en advisering tot ontwikkeling en uitvoering, waarbij we alle mogelijke belanghebbenden van dienst kunnen zijn.’