Slijters

De Koninklijke Slijtersunie (KSU) heeft FHKN benaderd met de vraag een onderzoek te doen naar de opleidingswensen bij slijterijmedewerkers. Extra vraag was deze mensen nader te laten kennismaken met de diensten van de KSU.

De aftrap voor het onderzoek was in februari jongstleden. Medewerkers van FHKN hebben hiervoor slijters bezocht in Den Haag, Amsterdam en diverse locaties in Brabant en Utrecht. Momenteel worden de uitkomsten bekeken en beoordeeld. Afhankelijk van de resultaten en behoeften zal in een later stadium een groter aantal slijterijen bezocht worden.