Minder voortijdige schoolverlaters

Steeds meer jongeren sluiten hun opleiding af met een diploma. Het aantal jongeren dat vorig schooljaar in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs voortijdig de schoolbanken verliet, daalde met bijna 2000.

Voortijdige schoolverlaters zijn jongeren die van school gaan zonder een diploma op het niveau van minimaal mbo niveau 2. In het schooljaar 2001-2002 verlieten nog zo’n 71.000 leerlingen voortijdig de schoolbanken. Nu is dat aantal gedaald tot iets minder dan 26.000. Het kabinet heeft als doelstelling dat het er volgend jaar niet meer dan 25.000 zijn.

Minister Bussemaker van Onderwijs gaat met mbo-scholen afspraken maken over de verdeling van geld. Scholen die laten zien dat ze werk maken van beter onderwijs, worden daarvoor beloond. Volgens de minister is de aanpak van voortijdig schoolverlaten daarbij een belangrijk thema.