Scholingsvoucher uitgebreid

De leeftijdsgrens voor het gebruik van een scholingsvoucher van UWV is omlaag gebracht van 55 jaar naar 50 jaar. De vouchers kunnen ook gebruikt worden bij de Nederlandse Associatie voor Examinering, met wie FHKN nauw samenwerkt.

Werkgevers die 50-plussers met een WW-uitkering in dienst nemen en hen een opleiding laten volgen, hebben met de scholingsvouchers recht op een subsidie van maximaal duizend euro. Ook andere voorwaarden voor het aan het werk helpen van 50-plussers zijn versoepeld. De werkgevers kunnen gebruik maken van een proefplaatsing, waarbij UWV twee maanden uitkering doorbetaalt. Hiernaast kan onder voorwaarden de compensatieregeling worden toegepast, waarbij UWV een deel van het loon compenseert als de oudere werknemer ziek wordt.