Meer Leven Lang Leren

De overheid gaat een Leven Lang Leren voor volwassenen verder stimuleren, ook als ze al werk hebben. Hiervoor is een nieuw pakket aan maatregelen samengesteld. Het bestaande pakket voldeed niet meer.

Met de maatregelen krijgt een Leven Lang Leren een nieuwe invulling. Tot nu volgden volwassenen vooral trainingen die gericht waren op de huidige functie en werkzaamheden, of ze werden in het keurslijf van een voltijdstudent gedwongen.

Met het nieuwe pakket krijgen hbo-deeltijdstudenten in zorg, welzijn en techniek vouchers waarmee ze een (deel van een) studie kunnen inkopen; gaan opleidingen meer maatwerk leveren voor hun deeltijdstudenten; wordt het makkelijker om kennis en vaardigheden die een werknemer al heeft officieel te erkennen; en wordt het in het mbo mogelijk gemaakt om certificaten te halen voor een deel van de opleiding.