Extra omzet – wie wil dat niet?

Extra omzet behalen. Dat wil iedereen wel. Dit verklaart dan ook het succes van de extra-omzetavonden die FHKN in opdracht van BOAH heeft georganiseerd. Centraal thema was het verbeteren van je verkoopvaardigheden. Alle avonden die in de maanden oktober en november verspreid over het land werden gehouden, waren volledig volgeboekt.

De extra-omzetavonden vloeiden voort uit een enquête die FHKN voor BOAH heeft uitgevoerd. Zij wilden graag weten welke scholingsvragen leven onder marktkooplieden en hun medewerkers. De vraag naar het aanscherpen van de verkoopvaardigheden bleek het grootst. De avonden waren gratis te bezoeken. Aan het eind van de bijeenkomsten vertrokken de aanwezig mét een certificaat en een stapel praktische tips waarmee ze direct resultaat konden behalen. De reacties waren vrijwel zonder uitzondering positief.