Meer Leven Lang Leren

De overheid gaat een Leven Lang Leren voor volwassenen verder stimuleren, ook als ze al werk hebben. Hiervoor is een nieuw pakket aan maatregelen samengesteld. Het bestaande pakket voldeed niet meer.

Met de maatregelen krijgt een Leven Lang Leren een nieuwe invulling. Tot nu volgden volwassenen vooral trainingen die gericht waren op de huidige functie en werkzaamheden, of ze werden in het keurslijf van een voltijdstudent gedwongen.

Met het nieuwe pakket krijgen hbo-deeltijdstudenten in zorg, welzijn en techniek vouchers waarmee ze een (deel van een) studie kunnen inkopen; gaan opleidingen meer maatwerk leveren voor hun deeltijdstudenten; wordt het makkelijker om kennis en vaardigheden die een werknemer al heeft officieel te erkennen; en wordt het in het mbo mogelijk gemaakt om certificaten te halen voor een deel van de opleiding.

Scholingsvoucher uitgebreid

De leeftijdsgrens voor het gebruik van een scholingsvoucher van UWV is omlaag gebracht van 55 jaar naar 50 jaar. De vouchers kunnen ook gebruikt worden bij de Nederlandse Associatie voor Examinering, met wie FHKN nauw samenwerkt.

Werkgevers die 50-plussers met een WW-uitkering in dienst nemen en hen een opleiding laten volgen, hebben met de scholingsvouchers recht op een subsidie van maximaal duizend euro. Ook andere voorwaarden voor het aan het werk helpen van 50-plussers zijn versoepeld. De werkgevers kunnen gebruik maken van een proefplaatsing, waarbij UWV twee maanden uitkering doorbetaalt. Hiernaast kan onder voorwaarden de compensatieregeling worden toegepast, waarbij UWV een deel van het loon compenseert als de oudere werknemer ziek wordt.

Extra omzet – wie wil dat niet?

Extra omzet behalen. Dat wil iedereen wel. Dit verklaart dan ook het succes van de extra-omzetavonden die FHKN in opdracht van BOAH heeft georganiseerd. Centraal thema was het verbeteren van je verkoopvaardigheden. Alle avonden die in de maanden oktober en november verspreid over het land werden gehouden, waren volledig volgeboekt.

De extra-omzetavonden vloeiden voort uit een enquête die FHKN voor BOAH heeft uitgevoerd. Zij wilden graag weten welke scholingsvragen leven onder marktkooplieden en hun medewerkers. De vraag naar het aanscherpen van de verkoopvaardigheden bleek het grootst. De avonden waren gratis te bezoeken. Aan het eind van de bijeenkomsten vertrokken de aanwezig mét een certificaat en een stapel praktische tips waarmee ze direct resultaat konden behalen. De reacties waren vrijwel zonder uitzondering positief.

Almelo weer iets veiliger

In de Almelose winkels is het weer iets veiliger geworden. Twintig winkelmedewerkers en –eigenaren hebben meegedaan aan de groepstraining Veilig Werken in de Winkel die ze aangeboden kregen van FHKN.

Een team van FHKN bezocht tijdens de Week van de Veiligheid (6-12 oktober) de binnenstad van Almelo om winkeliers en winkelmedewerkers voor te lichten over veilig werken. De FHKN-medewerkers deelden voorlichtingsmateriaal uit en nodigden de winkelmedewerkers en hun leidinggevenden uit voor een van de trainingen waarin de deelnemers leren omgaan met lastige klanten en winkeldieven. In totaal werden daarna twee workshops gegeven die werden verzorgd door Fred Stuij Criminaliteitspreventie. Een daarvan vond plaats bij boekhandel Hilarius Broekhuis, de tweede bij Yvon Women’s Wear. De deelnemers vertegenwoordigden echter ook andere winkels.

Beleef het met de FHKN

De leden van het Beursteam van FHKN horen vaak dat het voor jongeren lastig is om al vroeg te moeten kiezen welke richting zij in hun werkzame leven op willen. Zij hebben zich nog maar beperkt georiënteerd en hebben doorgaans nog geen idee welk vak bij hen past. Daarom is FHKN dit najaar gestart met een stukje beleving mee te nemen naar de beurzen. Afwisselend is er gekozen voor een workshop Kleuranalyse (voor de mode-adviseur/styliste) en een workshop Single Flower (waar een bloemist met jongeren mooie boeketten maakt). De jonge beursbezoekers zien en ervaren zo persoonlijk wat er bij een bepaald beroep komt kijken. Extra enthousiasme kan worden geput uit de verhalen die de persoon die de workshop verzorgt over zijn of haar ervaringen vertelt.

Scholingsvoucher uitgebreid

De leeftijdsgrens voor het gebruik van een scholingsvoucher van UWV is omlaag gebracht van 55 jaar naar 50 jaar. De vouchers kunnen ook gebruikt worden bij de Nederlandse Associatie voor Examinering, met wie FHKN nauw samenwerkt.

Werkgevers die 50-plussers met een WW-uitkering in dienst nemen en hen een opleiding laten volgen, hebben met de scholingsvouchers recht op een subsidie van maximaal duizend euro. Ook andere voorwaarden voor het aan het werk helpen van 50-plussers zijn versoepeld. De werkgevers kunnen gebruik maken van een proefplaatsing, waarbij UWV twee maanden uitkering doorbetaalt. Hiernaast kan onder voorwaarden de compensatieregeling worden toegepast, waarbij UWV een deel van het loon compenseert als de oudere werknemer ziek wordt.

 

Meer Leven Lang Leren

De overheid gaat een Leven Lang Leren voor volwassenen verder stimuleren, ook als ze al werk hebben. Hiervoor is een nieuw pakket aan maatregelen samengesteld. Het bestaande pakket voldeed niet meer.

Met de maatregelen krijgt een Leven Lang Leren een nieuwe invulling. Tot nu volgden volwassenen vooral trainingen die gericht waren op de huidige functie en werkzaamheden, of ze werden in het keurslijf van een voltijdstudent gedwongen.

Met het nieuwe pakket krijgen hbo-deeltijdstudenten in zorg, welzijn en techniek vouchers waarmee ze een (deel van een) studie kunnen inkopen; gaan opleidingen meer maatwerk leveren voor hun deeltijdstudenten; wordt het makkelijker om kennis en vaardigheden die een werknemer al heeft officieel te erkennen; en wordt het in het mbo mogelijk gemaakt om certificaten te halen voor een deel van de opleiding.

Meer jongeren lid

Jongeren sluiten zich weer vaker aan bij een vakbond. In 2014 kwamen er 6000 vakbondsleden jonger dan 25 jaar bij, zo heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek becijferd.

De afgelopen jaren daalde het aantal vakbondsleden onder jongeren juist enorm. In 1999 waren er nog 117.000 jongeren lid van een vakbond. In 2013 waren dit er nog maar 61.000. Die scherpe daling zwakte de afgelopen jaren af en sloeg dit jaar om in een stijging.

De vakbonden hebben samen 1,7 miljoen leden. Ruim tweederde is ouder dan 45 jaar.