Brochurelijn FHKN uitgebreid

De brochurelijn van FHKN is recentelijk uitgebreid met zes nieuwe Vakbladen die ieder één specifiek onderwerp behandelen. Het betreft vakbladen met informatie over werken op de markt, werken in de sectoren mode, gemengde branche en bloemen en tuincentra, het gebruik van social media ten behoeve van het werk, en het gebruik van Methodelink voor het vertonen beroepenfilmpjes op scholen.

FHKN is eerder dit jaar met haar brochurelijn een nieuwe weg ingeslagen. Tests onder de doelgroep wezen uit dat er behoefte was aan kort voorlichtingsmateriaal, bij voorkeur per onderwerp gedifferentieerd.

De nieuwe corporate brochure telt daarom nu nog maar acht pagina’s korte tekst, terwijl de Vakbladen per onderwerp nog maar één pagina (= twee zijden) beslaan. Tot op dit moment zijn in totaal elf Vakbladen gedrukt. Te weten over over bol- en bbl-opleidingen, veilig werken in de winkel, werken in de AGF, het ervaringscertificaat, de vakbonden, en zoals gemeld sinds kort ook over markt, de mode, de gemengde branche, bloemen en tuincentra, social media en  Methodelink.

De leden van het Beursteam van FHKN delen de brochure en de Vakbladen uit op vak- en banenbeurzen en tijdens bezoeken aan winkels en markten.