Betere verkooptechnieken

De medewerkers in de ambulante handel hebben de meeste behoefte aan trainingen die bijdragen aan het verbeteren van hun verkooptechnieken.

Dit blijkt uit een enquête die FHKN voor het platform Allesoverdemarkt.nl heeft uitgevoerd tijdens de actieweken ‘Veilig op de markt’ (zie het bericht hierover elders in deze nieuwsbrief). Allesoverdemarkt.nl wilde weten welke scholingsvragen leven onder marktkooplieden. Inmiddels is de koe bij de hoorns gevat, en worden in de maanden oktober en november zogenoemde extra-omzetavonden georganiseerd waarop betere verkooptechnieken het centrale thema zijn. De avonden zijn gratis toegankelijk, maar het aantal plekken is beperkt. Informatie over plaatsen en data is (binnenkort) te vinden op de website www.allesoverdemarkt.nl.