Winkelveiligheid is een issue

Veilig werken is een issue onder winkeleigenaren en winkelpersoneel. Dit leerden de leden van het Beursteam van FHKN die op de najaarsbeurs Trade Market Utrecht het gesprek aangingen met de bezoekers over veiligheid. Velen van hen verklaarden dat het onderwerp ‘toevallig’ net op de werkvloer aan de orde was geweest en konden gericht advies goed gebruiken.

De najaarsbeurs op de laatste dag van augustus en de eerste twee dagen van september trok ook dit jaar weer vele duizenden nieuwsgierigen. FHKN was eveneens aanwezig voor het geven van voorlichting over veilig werken in de winkel, over opleidingsmogelijkheden in de detailhandel en over de diverse e-learnings die de organisatie op de website aanbiedt.

De leden van het Beursteam gaven vooral veel mondeling advies, dat zij ondersteunden met het meegeven van de geheel vernieuwde bedrijfsbrochure van FHKN en een of meer zogenoemde vakbladen waarin specifieke onderwerpen nader worden toegelicht. Maar ook het voorlichtingsmagazine DNK over veilig werken in de winkel vond gretig aftrek. De Trade Market Utrecht was, zoals dat heet, opnieuw een zeer geslaagde beurs.

Nieuwe brochurelijn FHKN

FHKN is met haar brochurelijn een nieuwe weg ingeslagen. Tests onder de doelgroep wezen uit dat er behoefte was aan meer per onderwerp gedifferentieerde informatie. Daarom bestaan er nu naast de op A5-formaat vernieuwde corporate brochure verschillende Vakbladen – op hetzelfde formaat – die kort maar krachtig één bepaald onderwerp behandelen.

Als belangrijkste pluspunten van de nieuwe brochurelijn noemden de ontvangers de toegankelijke, gerichte informatie en het handzame formaat. De corporate brochure telt nog maar acht pagina’s korte tekst, terwijl de Vakbladen per onderwerp nog maar één pagina (= twee zijden) beslaan. Momenteel zijn er al vijf Vakbladen gedrukt. Zij behandelen de onderwerpen bol- en bbl-opleidingen, veilig werken in de winkel, werken in de AGF, het ervaringscertificaat en de vakbonden. Voor eind september zal de lijn worden uitgebreid met drie vakbladen over Methodelink, kansen op de markt en social media.