De Associatie verandert van naam

We kennen de organisatie als de Associatie, maar formeel luidt de benaming voluit Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens. Althans, dat was zo. De naam is eind mei veranderd in Nederlandse Associatie voor Examinering.

Aanleiding voor de naamswijziging is de succesvolle introductie van examendiensten vijf jaar geleden. De nieuwe naam past beter bij de huidige bedrijfsactiviteiten: praktijkexamens én examendiensten.

Dankzij de examendiensten kan de Associatie de gehele examinering uit handen nemen van een opleidingsinstituut, onderwijsinstelling of brancheorganisatie. Daarnaast is de Associatie ook inzetbaar op onderdelen van het examenproces zoals examenontwikkeling en examenuitvoering. Bij partijen die de examinering in eigen hand willen houden, kan de organisatie bijdragen aan deskundigheidsbevordering door advies, trainingen en cursussen.

Uiteraard blijft de Associatie ook praktijkexamens ontwikkelen. De arbeidsmarkt verandert snel en de praktijkexamens blijven daarop aangesloten. Een voorbeeld hiervan is de nieuwe diplomalijn Ondernemerschap. Het aantal zzp’ers in Nederland blijft groeien en met deze diplomalijn is de kleine zelfstandige voorbereid op het starten van een eigen bedrijf.