Extra geld voor aanpak schooluitval

De vier grote gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht krijgen extra geld voor de aanpak van voortijdig schoolverlaten. Het geld is vooral bedoeld voor een betere begeleiding van 18- en 19-jarigen, die ook voor FHKN een belangrijke doelgroep vormen.

De aanpak van het voortijdig schoolverlaten (vsv) is al een tijdje succesvol. In het schooljaar 2012-2013 stopten opnieuw minder jongeren in het voortgezet onderwijs en mbo voortijdig met hun opleiding. Dat waren er om precies te zijn 8.300 minder dan het jaar daarvoor. Vergeleken met tien jaar geleden is het aantal schoolverlaters nu bijna gehalveerd. In 2001-2002 verlieten nog zo’n 71.000 jongeren vroegtijdig de school.

De schooluitval onder de groep 18-plussers blijft echter een punt van zorg. Experimenten met een gerichte aanpak in Amsterdam en Rotterdam tonen aan dat ook hier nog veel winst valt te behalen. Minister Bussemaker van Onderwijs heeft daarom nu 2 miljoen euro beschikbaar gesteld om deze aanpak uit te breiden, ook naar de andere steden binnen de G4.