Beursteam | Op pad met winkeldieven

Het Beursteam van FHKN heeft tijdelijk ‘versterking’ gekregen van twee winkeldieven. Zij gingen mee naar In de Mode On Tour, het jaarlijkse evenement dat medewerkers van modewinkels in één avond bijpraat over de grote modethema’s van dat moment. FHKN verzorgde op de vier bijeenkomsten eind februari en begin maart de voorlichting over veilig werken in de winkel.

De In de Mode On Tour-bijeenkomsten werden druk bezocht en vonden plaats in Breda, Leeuwarden, Apeldoorn en Hoofddorp. De beursteamleden en de winkeldieven vroegen de aanwezigen of ze weleens in aanraking zijn geweest met winkeldieven en/of agressie en geweld. Jammer genoeg werd hier maar al te vaak bevestigend op geantwoord. Dat was een goede aanleiding om hen te wijzen op de gratis veiligheidstrainingen op de website van de FHKN Academy. Deze informatie werd dankbaar in ontvangst genomen en velen verklaarden zeker met de trainingen aan de slag te zullen gaan.